شماره نقاشان ساختمان

برچسب: تاریخچه نقاشی ساختمان

0

تاریخچه نقاشی و رنگ آمیزی در ایران

براي آشنايي با تاريخچه و سابقه صنعت رنگ كشور به سالهاي 1300 باز مي گرديم كه هنوز رنگ در داخـل كشور توليد نمي شد و استادكاران نقاش، رنگ مورد نياز براي رنگ آميزي كاخ ها و ابنيه دولتي را با استفاده...